Kvinne gjør klokketest (ah-02119)

Avsluttet prosjekt

Screeningverktøy for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos voksne og eldre med utviklingshemning

Screeningverktøy for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos voksne og eldre med utviklingshemning

I Norge er det ikke utviklet eller oversatt egne screeningverktøy ved mistanke om demens hos personer med utviklingshemning.