Svak gripestyrke forbundet med høyere dødelighet - Aldring og helse

Svak gripestyrke forbundet med høyere dødelighet

Jo svakere gripestyrke voksne og eldre har, desto høyere dødsrisiko har de. Det gjelder særlig for dødelighet av hjerte- og karsykdommer, sykdommer i åndedrettssystemet og ulykker og skader av ulike slag, viser en av de største studiene i sitt slag.