Svak gripestyrke forbundet med høyere dødelighet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Svak gripestyrke forbundet med høyere dødelighet

Jo svakere gripestyrke voksne og eldre har, desto høyere dødsrisiko har de. Det gjelder særlig for dødelighet av hjerte- og karsykdommer, sykdommer i åndedrettssystemet og ulykker og skader av ulike slag, viser en av de største studiene i sitt slag.