Styrke- og utholdenhetstrening kan motvirke nedsatt funksjonsevne hos overvektige eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Styrke- og utholdenhetstrening kan motvirke nedsatt funksjonsevne hos overvektige eldre

En ny intervensjonsstudie fra USA undersøker om fedme og relaterte kneproblemer hos eldre kan bekjempes med vektreduksjonsprogram i lokalsamfunnet der folk bor.