Stort engasjement for ny terapi for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Stort engasjement for ny terapi for personer med demens

Første kurs i Norge i ny og interessant Hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens er gjennomført i god stil i Grimstad.