Hukommelsesstimulerende terapi (HST) - Aldring og helse

Hukommelsesstimulerende terapi (HST)

HST er et program for kognitiv stimulering av personer med demens. Aldring og helse tilbyr kurs til helse- og omsorgspersonell som vil utdanne seg til gruppeledere i HST.

HST gjennomføres i grupper der deltakerne får oppgaver og aktiviteter som skal utfordre kognitive funksjoner på riktig nivå. Deltakerne må ha rimelig godt syn og hørsel. Programmet anbefales 45 minutter to ganger i uka i syv uker, men må ofte tilpasses lokale forhold.

En RCT studie fra Storbritannia med 201 deltakere med demens viste signifikant bedring av kognisjon og livskvalitet etter 14 HST-samlinger, sammenlignet med dem som fikk «care as usual» (Spector et al. 2003)

Fakta om gruppesamlinger

Antall samlinger: To samlinger i uka i syv uker

Varighet per samling: 45 minutter

Deltakere: To fra personalet, fire–seks pasienter

Forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver samling

Materiell: Avhenger av dagens tema

Hva som kreves av de ansatte

De som leder gruppene, må ha god kunnskap om demenssykdommer og personsentrert omsorg. De skal være i stand til å skape en trygg og vennlig atmosfære i gruppen. Grunnleggende prinsipper for gjennomføringen:

 • Personsentrert – se personen framfor sykdommen, se etter ressurser, finn ut hva han/hun liker av aktiviteter.
 • Respekt – vise respekt og unngå at personen føler seg liten eller taper verdighet overfor de andre i gruppa. Tillat at folk er forskjellige.
 • Fysisk aktivitet og bevegelse. Legge til rette for aktiviteter for å bruke kropp og bevegelse.
 • Inkludering og involvering av deltakerne. Oppmuntre til en atmosfære der alle synspunkter blir respektert og er velkomne.
 • Valg – tilpasse aktivitetene og oppgavene deltakernes funksjonsnivå og interesser.
 • Ha det moro – latter og humor er gode virkemidler for kognitiv stimulering og læring. Vi kan gjerne le sammen, men ikke av hverandre.
 • Meninger i stedet for fakta – forsøk å stille spørsmål om meninger, eller hva de liker og ikke liker framfor å stille fakta-spørsmål som: «Hvem er statsminister?» eller «Hvor kommer poteten fra?» Faktaspørsmål kan lett framstå som en hukommelsestest.
 • Reminisens – å mimre om opplevelser fra tidligere i livet er ofte en hyggelig aktivitet, men husk at enkelte tema kan være vonde minner. God kjennskap til deltakernes livshistorie kan hjelpe oss til å finne fram til de gode minnene.
 • Bruke sansene – multisensorisk stimulering – aktiviteter som inkluderer sansestimulering, noe å se på, ta på, lukte på, smake på eller høre er gull verdt.
 • Ha alltid noe å se på eller berøre – å ha en «trigger» for dagens aktivitet vil hjelpe deltakerne til å holde fokus på oppgaven.
 • Maksimer potensialer – gi deltakeren tid og rom til å delta i aktiviteten. Vær oppmerksom på at dagsformen kan variere. Det beste er om de kan være med på noe, ikke bare være observatør.
 • Bygge og styrke relasjoner – gruppedeltakere og -leder møtes jevnlig over sju uker, noe som gir gode muligheter for å bli godt kjent og for å skape gode relasjoner. Gruppetilhørighet og følelse av å være trygg i gruppa er viktig for trivsel og velvære, og for utbyttet av stimulering og trening.

Valg av deltakere

Dagaktivitetssentra og sykehjem/bogrupper for personer med demens kan velge å gjennomføre egne HST-grupper, men de kan også samarbeide om HST-grupper eller oppfølgingsgrupper på tvers. Det er en fordel om deltakernes funksjonsnivå er noenlunde likt. Hvis det skal arrangeres HST-grupper for hjemmeboende, vil de trolig oppleve det mer stas å møtes på biblioteket eller på eldresenteret, enn på et sykehjem. På den annen side, vil noen hevde at dette kan være en fin måte å bli kjent med sykehjemmet.

Oversikt over materiell til samlinger

Her kan gruppeledere finne nettressurser til Hukommelsesstimulerende terapi – HST (Krever passord)

For tilgang til materiell anbefaler vi å kjøpe boka Hukommelsesstimulerende terapi

Kom i gang med Hukommelsesstimulerende terapi

Aldring og helse tilbyr kurs for helse- og omsorgspersonell som vil utdanne seg til gruppeinstruktører i hukommelsesstimulerende terapi.

Bestill dagskurs for opplæring av gruppeledere

Aldring og helse tilbyr to årlige kurs, i tillegg til bestillingskurs for opplæring av gruppeledere. Bestillingskursene holdes primært i samarbeid med Fylkesmannsembetene og USHT i alle regioner i Norge, og kommuner. Kursene er tilrettelagt for 24 deltakere.

Etter gjennomført kurs er det tenkt at gruppelederne skal starte opp og drive HST-grupper med personer med demens. Opplegget til manualen har 14 møter á 45 min. Det må beregnes noe tid til planlegging og etterarbeid for gruppelederne. Under gjennomføringen av den første HST-gruppen, har gruppelederne tilgang til veiledning fra Aldring og helse.

Pris: 57 000 kr for 24 deltakere. Prisen inkluderer forelesere og kursmateriell, inkludert manualen Hukommelsesstimulerende terapi. Lunsj og lokalleie, eventuell leie av teknisk utstyr er ikke inkludert. Lokal kursleder/bestiller må i etterkant av kurset sende komplett deltakerliste med e-postadresser (XLS-format) for utsendelse av kursbevis og annen informasjon.

HST-kurs for gruppeledere arrangeres som digitalt dagskurs 10. januar, 9. mars og 11. mai i 2021. 

Det anbefales at minst to ansatte fra samme institusjon/dagaktivitetssenter går kurset sammen, da det er behov for to gruppeledere for å drive HST-grupper med personer med demens.

Det digitale kurset kjøres via Teams. Du må ha tilgang til PC, internett og ha en e-postadresse der du får tilsendt en lenke til kurset. Påmeldingsfrist er 10 dager før kursdagen, og prisen er 1900,- kr per deltaker inkl. kursmateriell.

De som melder seg på får lenke til prøveoppkobling dagen før. Kontakt oss på hst@aldringoghelse.no hvis du har spørsmål angående kurset.