Sterk bekreftelse på nedgang i forekomst av demens

Andelen nye tilfeller av demens blant eldre er på vei ned, viser ny studie i anerkjent tidsskrift. Det synliggjør en trend man har sett i høyinntektsland de senere årene. Men fremdeles vil antallet personer med demens øke fordi det blir flere eldre.