Stegtrening kan redusere fall hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Stegtrening kan redusere fall hos eldre

Stegtreningsøvelser forbedrer reaksjonstid, gange og balanse hos eldre, samtidig som det reduserer fall, viser en ny oversiktsartikkel.