Sommerleiren for deg under 18 år, som har en mamma eller pappa med demens

Nå kan du melde deg på den landsdekkende sommerleiren for barn som har en mamma eller pappa med demens. – Dagene er fylt med lek og moro, men også samtaler med alvor og følelser, sier Linn Nordbø, som i tre år har vært en av lederne på sommerleiren.

På leiren deltar barna sammen med den friske forelderen eller en annen omsorgsperson. Leiren arrangeres 30.juni – 3. juli på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er et gratis tilbud, og utgifter til reise og opphold dekkes gjennom en tilskuddsordning.

Kontakten mellom foreldrene er også svært verdifull.

Linn Nordbø, sommerleirleder

På leiren vil deltakerne møte andre som er i en liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha det gøy sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner og ungdom med erfaring som pårørende deltar som aktivitetsledere. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Hele familien blir rammet ved demens

Linn Nordbø er sykepleier og koordinator for barn som pårørende arbeidet ved sykehuset i Vestfold, og har vært en av lederne og foredragsholderne på Hvem ser meg? Sommerleir i 3 år. Gjennom sin jobb som koordinator for barn som pårørende arbeid ved Sykehuset i Vestfold, møter hun mange alvorlig syke pasienter og deres familier.

– Når alvorlig sykdom inntreffer er det ikke bare den som er syk som rammes, men en hel familie. Alle familiemedlemmene har sin unike opplevelse av det som skjer. Mange vonde og kaotiske tanker og følelser oppstår hos både barn og voksne. Disse tankene kan være vanskelig å håndtere, enten fordi man følger seg så alene eller at man ikke vet hvordan alle de kaotiske følelsene skal bearbeides, sier Nordbø.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltaker sier at både barn og voksne har stort utbytte av å treffe andre familier i samme situasjon. På leiren lærer de også mer om demenssykdommen, og hva som er nytt på fagfeltet demens.

Barna knytter raskt kontakt

– Det er nok mange som er usikre på om leiren er noe for dem. Derfor er det så flott å se hvor raskt både barn og unge knyttet kontakter og viser stor omsorg for hverandre. Vi har også hatt med deltakere som har vært med før og det har vært en stor fordel. De «erfarne» deltakerne, barn og voksne, er gode på å inkludere de «nye» og bidra til at trygg og god stemning, fortsetter hun.

For mange er sommerleiren et sted de for første gang kan snakke med og dele erfaringer med andre som har en forelder med demenssykdom. Det gir en opplevelse av ikke å være helt alene, «Det er flere som har det som meg!»

– Kontakten mellom foreldrene er også svært verdifull. I samtale med hverandre kan de del utfordringer, bekymringer og erfaringer relatert til det å være en familie som lever med alvorlig sykdom. Det avstedkommer mye god omsorg i de samtalene som gjerne kan gå ut i de sene nattetimer. Jeg er ikke i tvil om at dette er et viktig tilbud til disse familiene, og vi som leder gleder oss allerede til neste sommerleir, sier Nordbø.

Besøk også nettsiden Hvem ser meg for informasjon om demens for barn opp til 12 år og Tid til å være ung for barn fra 13 år og oppover.

I podkasten Tid til å være ung snakker sykepleier Celine Haaland-Johansen med andre unge som er eller har vært pårørende til en forelder med demens. Episodene er tilgjengelig der du ellers lytter til podkast. Her finner du mer om podkasten

Hvem ser meg? administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.