Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

Tiden er igjen inne for å søke om tilskudd til å drive pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. – Vi håper på stor pågang av søknader, sier Aldring og helses prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt.

Koronapandemien førte til at det ble arrangert færre pårørendeskoler og samtalegrupper.

– Dette var jo en naturlig konsekvens. Antallet tilbud har vært redusert, men i fjor var igjen antall arrangører på samme nivå som før pandemien, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt.

Under pandemien ble det åpnet opp for å arrangere tilbudene enten i form av fysiske eller digitale samlinger.

– Kreativiteten har vært stor blant arrangørene for å få avholdt samlinger innenfor smitteverntiltakene, og de har utnyttet de mulighetene som har oppstått mellom nedstengningene. Det er verdifullt at pårørende får anledning til å møtes fysisk igjen, sier Hotvedt.

Alle vil fortsette med pårørendeskole

– Mange har lang erfaring og gode innarbeidede rutiner for å arrangere pårørendeskoler og samtalegrupper og hele 100 prosent av arrangørene i 2021 rapporterte at de ønsket å fortsette med pårørendeskole, mens 96 prosent svarte at de ønsket å fortsette med samtalegruppe.

Flere kommenterte at tilskuddsordningen er av stor betydning for at tilbudene er blitt prioritert i kommunene.,

– I de fleste tilbudene er målgruppen alle pårørende, uansett slektskapsforhold, grad av demens, alder og bosted til personen med demens. Det er flest pårørende til personer med demens som bor i eget hjem som deltar. Både pårørendeskole og samtalegruppe kan tilpasses spesielle pårørendegrupper.

– Vi opplever eksempelvis at pårørende til yngre personer med demens og barn og ungdom som pårørende kan ha behov for et tilrettelagt informasjonstilbud. I større kommuner vil det ofte være tilfang på nok deltakere til en pårørendeskole eller samtalegruppe. I mindre kommuner kan et utstrakt interkommunalt samarbeid gi grunnlag for et tilbud, fortsetter Hotvedt. 

Tilskuddsordningen blir videreført i 2022 med følgende satser: 

  • Pårørendeskole i én kommune 35 000 kr.
  • Interkommunal pårørendeskole 45 000 kr.
  • Samtalegruppe 8 000 kr.    

Kommuner og spesialisthelsetjenesten kan søke om tilskudd.

– Vi har inntrykk av at pågangen på søknader vil bli stor også i år. Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av tilbud både første og andre halvår. Søknadsfristen er satt til 1. september.

Se invitasjon til gratis veiledningswebinar i etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper 28. mars Her gis det en grunnleggende innføring i etablering og drift.

Her finner du kriterier, søknadsskjemaer, rapportskjemaer med mer, samt veiledningsmateriell og ressurser som håndbok, filmer, e-læringskurs og informasjonsmateriell til bruk i arbeidet

Tilskuddsordningen Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del pårørendetiltakene i  Demensplan 2025.