Slik går fastlegen frem ved mistanke om demens - Aldring og helse

Slik går fastlegen frem ved mistanke om demens

Helsedirektoratet er i gang med en informasjonskampanje, for at flere ved mistanke om demens skal tilbys demensutredning. Samtidig har et mye brukt verktøy for basal demensutredning fått sin ansiktsløftning.