Skoletaper. Hvordan har det påvirket livet? Har skolegang i voksen alder påvirket livssituasjonen? - Aldring og helse

Skoletaper. Hvordan har det påvirket livet? Har skolegang i voksen alder påvirket livssituasjonen?