Skoletaper. Hvordan har det påvirket livet? Har skolegang i voksen alder påvirket livssituasjonen?