Skoletaper. Hvordan har det påvirket livet? Har skolegang i voksen alder påvirket livssituasjonen? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Skoletaper. Hvordan har det påvirket livet? Har skolegang i voksen alder påvirket livssituasjonen?

Formål: Å finne ut hvordan voksne med ulike lærevansker har det når de blir eldre – hvordan opplæring kan virke inn på deres livssituasjon.

Prosjektet vil både studere behov og livssituasjon til mennesker med lærevansker, og beskrive metoder og tilnærminger i undervisning og oppfølging av dem.