Skal undersøke demensforløpet fra symptomer til diagnose, sykehjem og død.

En ny studie som er ledet av Aldring og helse skal se på risikofaktorer for demens og progresjon av ulike demenslidelser.