Skal finne ut av brukernes behov ved demenssykdom - Aldring og helse

Skal finne ut av brukernes behov ved demenssykdom

Forskere ved Aldring og helse er nå i gang med å undersøke et område for brukermedvirkning det finnes lite systematisk kunnskap om.