Rus og eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Rus og eldre

– Helsepersonell bør snakke mer om rus med eldre, sier Pernille Næss i Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Landskonferansen i alderspsykiatri.