Risiko for demens relatert til luftforurensing og mangel på vitamin D - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Risiko for demens relatert til luftforurensing og mangel på vitamin D

Både genetikk og livsstil er funnet å ha sammenheng med utvikling av demens senere i livet. I tillegg kan andre faktorer, som ikke er undersøkt ennå, være av betydning for forekomsten av demens.