Rekordmange deltakere på årets Hukommelsesteam-konferanse

Mer enn 400 deltakere er på plass når den 15. Hukommelsesteamkonferansen innledes i Oslo i dag. – Det er flott! Hukommelsesteamenes rolle vil bli enda viktigere i tida framover, sier Aldring og helses daglige leder Kari Midtbø Kristiansen.

Kristin Häikiö minner alle helse- og omsorgsarbeidere om å være bevisste at pårørendes arbeid utilsiktet kan dekke over pasientens behov.

Et mer demensvennlig NAV

Hvordan kan man gjøre NAV mer demensvennlig? Vi spurte Randi Falao, Leder for NAV Ås, og Mona Bekkhus-Wetterberg, demenskoordinator i Ås. Hør om deres erfaringer og tips til et godt samarbeid her.

Nærhet og seksualitet

– Nærhet og seksualitet er et grunnleggende behov. Vi må ikke late som om det forsvinner ved en demensdiagnose, mener Siren Eriksen, fagsjef for kognisjon og demens i Aldring og helse. Hun utfordrer oss til å se på dette som en ressurs.

Pårørendeavtalen – hva er status nå?

Det har en tid vært snakk om å ha pårørendeavtaler for pårørende til personer med demens. Hvordan står dette nå? Jaqueline Sæby i Helsedirektoratet orienterer.

Utredning av demens i framtiden

Det skjer mye på demensområdet nå: Hvordan vil dette kunne påvirke diagnostikk og utredning av demens i framtiden? Forskningssjef Geir Selbæk gir siste nytt.

Hvordan kan vi få til et godt samarbeid mellom fastlegen og hukommelsesteam i kommunen ved demens?

Fastlege i Bergen, Kjetil Hagerup, er på Hukommelsesteamkonferansen, og gir sine betraktninger.


Glimt fra dag 2

Hva er viktig for deg som har demens?

– Først og fremst liker jeg å være ærlig og fortelle omgivelsene hvordan jeg har det. Jeg ønsker ikke å dekke over at jeg har et problem! Det sa Torleif Sandnes da han på Hukommelsesteamkonferansen snakket om hva som skal til for han han har gode dager med demens. Sandnes er erfaringsrepresentant for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Teamenes time: Kognitiv rehabilitering ved demens – noen erfaringer fra Elverum kommune

Hva er kognitiv rehabilitering ved demens – noen erfaringer fra Elverum kommune.

Pårørendes rettigheter – og plikter?

Hva er pårørende til personer med demens sine rettigheter – og har de plikter? Jurist Oda Vestby Hansen i Aldring og helse forklarer.

Glimt fra dag 1

Møteplass for tverrfaglighet i tjenestene til personer med demens

– Vi vil de to kommende dagene bidra med faglig påfyll og inspirasjon til det viktige arbeidet dere gjør, og ikke minst være en møteplass for nettverksbygging og erfaringsdeling, fortsetter Aldring og helses daglige leder.

Den spennende, tverrfaglige konferansen går i år av stabelen for 15. gang. Målgruppen er nå som før ansatte i hukommelsesteam, demenskoordinatorer, leger og andre som jobber med basal demensutredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. 

Videoskjerm foran publikum. Foto
– Årets konferanse skal handle om det som rører seg på demensområdet for tiden, inkludert mange av ønskene vi har fått fra praksisfeltet, opplyser Thea C. Bredholt, som leder konferansen sammen med sin kollega Mona Michelet fra Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll

– Men konferansen er også relevant for andre grupper, for eksempel de som jobber i spesialisthelsetjenesten og på utviklingssentrene, samt andre som jobber i og med demensomsorgen, sier lederne av konferansen, Mona Michelet og Thea C. Bredholt, begge ergoterapeuter fra Aldring og helse.

– Årets konferanse belyser temaer for enhver smak, og byr på et allsidig faglig program, sier de.

– Blant dagens høydepunkter kan nevnes temaer som frontotemporal demens, språksymptomer ved demenssykdom og pårørendes rettigheter og plikter. Erfaringsrepresentanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen skal fortelle deltakerne hva de mener er viktig for personer med demens.

Overlege Peter Bekkhus-Wetterberg ble tidligere i sommer intervjuet om temaet han skal holde foredrag om i dag: Språksymptomer ved demenssykdom.

– Det skal handle om det som rører seg på demensområdet for tiden, inkludert mange av ønskene vi har fått fra praksisfeltet, avslutter Michelet og Bredholt.

Aldring og helse oppdaterer fortløpende med saker fra konferansen utover dagen, og fra morgendagens konferansedag.

Les mer om konferansen og programmet her.

Senere i dag vil tre ansatte i Færder kommune fortelle konferansens deltakere om Hukommelseskurset som tilbys i Færder kommune.