Råd for samarbeid med frivillige hjelpere - Aldring og helse

Råd for samarbeid med frivillige hjelpere

Sårbare eldre krever særlig beskyttelse under koronautbruddet. Verdighetssenteret tilbyr veiledning for samarbeid mellom kommuner og frivillige hjelpere. Organisasjonene bidrar allerede med bemanning av helsemyndighetenes koronatelefon.