Psykoterapi - Nasjonalt senter for aldring og helse

Anbefalte terapiformer Psykoterapi

Helsedirektoratet anbefaler at pasienter med moderat og alvorlig depresjon får tilbud om psykoterapi (som et alternativ til medikamentell behandling ved moderat depresjon og i kombinasjon med medikamentell behandling ved alvorlig depresjon). Kognitiv terapi eller interpersonlig terapi har best dokumentasjon.

Vi anbefaler:

  • Kognitiv terapi. Det er utviklet pasientinformasjon, web-ressurser og opplæringspakker som ligger på kognitiv.no
  • Andre psykoterapiformer som psykodynamisk terapi og parterapi kan også anbefales.
Kognitiv terapi
Psykolog Torkel Berge beskriver trekk ved metoden kognitiv terapi. Hvordan de i de ulike fasene av behandlingen legger vekt på kartlegging, informasjon, ulike verktøy for handling/tanker/følelser/kommunikasjon og hvordan de bruker hjemmeoppgaver. Kognitiv terapi er en terapiform som har vist å hjelpe mange.