Anbefalte terapiformer Psykoterapi

Helsedirektoratet anbefaler at pasienter med moderat og alvorlig depresjon får tilbud om psykoterapi (som et alternativ til medikamentell behandling ved moderat depresjon og i kombinasjon med medikamentell behandling ved alvorlig depresjon). Kognitiv terapi eller interpersonlig terapi har best dokumentasjon.

Vi anbefaler:

  • Kognitiv terapi. Det er utviklet pasientinformasjon, web-ressurser og opplæringspakker som ligger på kognitiv.no
  • Andre psykoterapiformer som psykodynamisk terapi og parterapi kan også anbefales.
Kognitiv terapi
Psykolog Torkel Berge beskriver trekk ved metoden kognitiv terapi. Hvordan de i de ulike fasene av behandlingen legger vekt på kartlegging, informasjon, ulike verktøy for handling/tanker/følelser/kommunikasjon og hvordan de bruker hjemmeoppgaver. Kognitiv terapi er en terapiform som har vist å hjelpe mange.