Psykisk helse hos eldre – i en pandemi - Aldring og helse

Psykisk helse hos eldre – i en pandemi

Psykiske lidelser er vanlig hos eldre personer. Hvordan vil personer med psykiske lidelser kunne påvirkes av pandemisituasjonen landet står ovenfor? Og hva kan helsepersonell og pårørende bidra med?

Se våre nye nettsider om korunaviruset og eldre her