Praksisstudenter i biblioteket ved Aldring og helse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Praksisstudenter i biblioteket ved Aldring og helse

Abdul Majid Mahamoud Ismail og Tonje Haugen er førsteårsstudenter ved OsloMet, bibliotek- og informasjonsvitenskap, og de er i digital praksis i perioden 7. mars til 8. april hos oss.

Praksisopplegg

Kvalitetssikret kunnskap, digital formidling av kunnskap, kildekritikk og universell utforming er fokus i vårt opplegg for studentene. De har deltatt i webinarer, gjennomført digitale kurs, faglunsjer, interne møter og veiledning av biblioteket på aktuelle temaer. Studentene har brukt sin kunnskap til å skrive egne relevante nyhetsartikler (Avansert søk av Tonje Haugen og Digital kildekritikk av Abdul Majid Mahamoud Ismail) og har bidratt med kilder til vår digitale bibliotekutstilling til Landskonferansen i alderspsykiatri. I forbindelse med arbeidsoppgaver innen kvalitetssikret kunnskap, kildekritikk og grå litteratur imponerte de med bidrag til kilder innen forskjellige programposter til Landskonferansen.

De har fått tatt del i to webinarer arrangert av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. Det ene handlet om falske nyheter med Bente Kalsnes, førsteamanuensis i kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Det andre handlet om digital kildekritikk med Ståle Grut fra NRKbeta. Det ble også tid til et digitalt foredrag om boolske operatorer og nærhetsoperatorer i systematiske søk med Didrik Telle-Wernersen, spesialbibliotekar ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Studentene fikk i oppgave å gjennomføre nettkursene «23 ting om søk» og deler av «23 ting om formidle på nett». Kursene er tilgjengelige fra Bibliotekutvikling.no. Flere av tingene i 23 ting om søk handler om hva vi har hatt fokus på, f.eks. kvalitetssikret kunnskap, kildekritikk og hvordan finne de gode kildene.

Gyri Hval ved Folkehelseinstituttet var med oss i et Teams-møte hvor hun informerte om hvordan hun søker etter grå litteratur. Det kan være studier og publikasjoner som ikke er utgitt via forlag eller i et tidsskrift. Gyri Hval jobber med oppsummering av kunnskap. Søk etter kunnskap gjøres ofte i databaser hvor studier er publisert og indeksert, men det søkes også i f.eks. nettportaler og generelt på Internett. Hun har tidligere holdt et foredrag om grå litteratur, som er tilgjengelig på nett.

Biblioteket har informert om Aldring og helse og biblioteksamlingen, og vist hjemmesiden med alle dens ressurser. E-læring, foredragsserier og podkaster er gode eksempler på digital formidling av kunnskap. Abdul og Tonje har deltatt i internt møte om universell utforming og faglunsjer. I forberedelsene til utarbeiding av digital bibliotekutstilling deltok de i Teams-møte med Marit Tveito fagsjefen innen psykisk helse, hvor hun informerte om fagområdet og Landskonferansen. Den digitale bibliotekutstillingen publiseres i april, og relevante kilder er lagt inn under programpostene.

Abdul og Tonje har tilegnet seg kunnskap, og det kan vi se i form av nyhetsartikler og bidrag av kilder. De har vært lærevillige, dyktige, hyggelige og engasjerte og levert besvarelser underveis i hele perioden. Det har vært en glede å samarbeide med dem. Her presenterer de seg selv:

Presentasjoner

Abdul
«Hei, jeg heter Abdul Majid og kommer fra Somalia, 23 år gammel og er i mitt andre semester innenfor bibliotek og informasjonsvitenskap hos OsloMet. I denne perioden har jeg jobbet sammen med ansatte hos Aldring og Helse og lært mye om praksisrelaterte emner som kvalitetssikret kunnskap, kildekritikk, grå litteratur og digital formidling. Jeg har gått igjennom de ulike kursene som for eksempel “23 ting om søk” og satt meg nærmere inn hverdagen de ansatte har.»

Tonje
«Jeg har flere års erfaring fra kreative yrker, fra interiør og skjønnhetsbransjen. Jeg har alltid vært glad i å lese både skjønnlitteratur og sakprosa, og liker å stadig lære nye ting. Bibliotekaryrket for meg er en profesjon hvor man er en lærer for livet, man bidrar til et demokratisk samfunn, og er en viktig kilde til å undervise befolkningen i god og riktig kildekritikk, samtidig som man er en formidler av litteratur og kvalitetssikret kunnskap.

I løpet av praksisperioden ved Aldring og Helse har jeg fått godt innblikk i den praktiske hverdagen ved å jobbe i et digitalt bibliotek. Både kurs, foredrag og oppgaver utført i praksisperioden har gitt en grundig innføring i hva som kan forventes etter endt studie. Praksistiden har vært både spennende og lærerik, og bidratt til en forståelse for hvordan teori fra forelesninger og pensum benyttes i praksis.

Etter endt bachelor ønsker jeg å jobbe som bibliotekar i folkebibliotek, samtidig som det er lærerikt med erfaring fra de ulike retningene innen bibliotekaryrket.

Praksistiden min har ytterligere bekreftet at jeg har gjort riktig yrkesvalg.»