Populære posterprisvinnere

Jubelen var stor da ekteparet Mona og Peter Bekkhus-Wetterberg kvitterte ut årets posterpriser med et kyss under årets Landskonferanse i alderspsykiatri.

Ti personer kjempet om årets posterpriser. En poster er en plakat med en kort presentasjon av deltakerens prosjekt eller faglig/vitenskapelige aktivitet. Plakatene hang oppe under hele konferansen. Innholdet ble også presentert av deltakerne i to seanser fra scenen.

Vinnerne

Mona Bekkhus-Wetterberg, demenskoordinator og tverrfaglig spesialsykepleier i Ås kommune fikk deltakerprisen for sin presentasjon av posteren Bruk av minnealbum for å opprettholde selvet hos personer med demens. Litteraturgjennomgang, praktisk bruk og erfaringer. 

Ektemannen Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS, fikk fagjuryens pris for posteren Semantisk variant av primær progressiv afasien vanskelig diagnose som vi er blitt bedre på.

Fagjuryen besto av avdelingslege Eivind Aakhus, Sykehuset Innlandet, Ingrid Daae Rasmussen, psykolog og phd-student, UiT og Inga Harsem, fagutviklingsrådgiver i alderspsykiatrisk seksjon for Sykehuset Østfold-Sarpsborg.

Juryens begrunnelse

Fra juryens begrunnelse av tildelingen til Peter Bekkhus-Wetterberg siterer vi:

  • Klinikknær forskning
  • Resultater presentert viser både faglig aktualitet og orginalitet
  • Engasjert forfatter fortalte velvillig om sine funn på posterstand.
  • Høy nytteverdi for fremtidig differensialdiagnostikk.
  • Retrospektiv studie med systematisk gjennomgang av tidligere caser som var fint presentert på posteren.
  • Viljen til å granske og lære av egen praksis dras frem som en stor styrke.

Se posteren Bruk av minnealbum for å opprettholde selvet hos personer med demens. Litteraturgjennomgang, praktisk bruk og erfaringer

Se posteren Semantisk variant av primær progressiv afasien vanskelig diagnose som vi er blitt bedre på.

Deltakerne

De som deltok var: