Podkasten Eldre & Psyken med nye episoder i april om psykisk helse i koronaens tid - Nasjonalt senter for aldring og helse

Podkasten Eldre & Psyken med nye episoder i april om psykisk helse i koronaens tid

Psykisk helse hos eldre er aktuelt som aldri før i en pandemi der eldre oppfordres til å begrense sosial kontakt med andre, og blir sittende mye inne. Dette kan gå ut over både kropp og psyke.

– Vi vil derfor lage tre nye episoder med korona-relevante temaer. Episodene skal etter planen være ferdig i løpet av april, sier prosjektleder Signe Tretteteig i Aldring og helse. 

Hør alle episoder av Eldre & Psyken

De tre episodene er:

  • Fysisk og psykisk helse – hva skjer når vi blir sittende inne i sosial isolasjon?
  • Akutt forvirring hos eldre – kan det være et symptom på korona?
  • Angst – hvordan påvirker sosial isolasjon angst hos eldre?

Aldring og helse har, sammen med Rådet for psykisk helse, fått støtte av Stiftelsen Dam til å lage de tre nye podkastepisodene.