Gripende podkast om unge som har en forelder med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Gripende podkast om unge som har en forelder med demens

Nå er podkasten Tid til å være ung lansert. Her møter sykepleier Celine Haaland-Johansen en rekke unge som er eller har vært pårørende til en forelder med demens.

Du kan lytte til podkasten der du vanligvis finner podkaster, som:

Alle er unge pårørende

Alle som bidrar i podkasten, inkludert Celine Haaland-Johansen, har også et frivillig verv som ung likeperson i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Likepersoner har erfaring som pårørende, og kan blant annet kan være en samtalepartnere for andre unge pårørende. I Tid til å være ung forteller de hver sin unike historie om hvordan det var for dem å ha en forelder med demens.

Les mer om likepersoner.

Faren fikk demens 

Celine Haaland-Johansen er utdannet sykepleier. I Aldring og helse arbeider hun blant annet med tiltak som retter seg mot unge pårørende til personer med demens. Podkasten Tid til å være ung, har samme navn som nettsiden og kurset som retter seg mot samme målgruppe. Celine har også et personlig engasjement for temaet, da hennes egen far fikk en demensdiagnose da hun var bare 14 år. I første episode snakker hun og lillesøster Emilia Haaland-Johansen om tanker og opplevelser de som barn og unge hadde i forbindelse med farens demenssykdom. 

Celine Haaland-Johansen forteller fra historien sin også i denne videoen.

Fem unike historier

Tid til å være ung har fem episoder, hvor hver episode forteller en pårørendehistorie. Lytterne gis et unikt innblikk i hverdagene til en særlig sårbar gruppe unge. Det gjør inntrykk å høre dem berette om den usikkerheten og bekymringen en kan oppleve når en forelder begynner å endre seg uten at man vet hvorfor. Personer med demens kan glemme mer, bli mer passiv og interesseløs eller endre personlighet. 

Scan koden for å følge Tid til å være ung på Acast.

Preger barne- og ungdomsår

De unge i podkasten forteller hvordan det var for dem å få den tunge og vanskelige beskjeden om at forelderen har en demenssykdom, men også om at det for enkelte ble en lettelse, da diagnosen er en forklaring på hvorfor forelderen har endret seg. 

Episodene gir på mange måter et innblikk i hvordan det er å være ung og oppleve en så stor omveltning. Det fortelles historier om ansvar, dårlig samvittighet, sorg, men også samhold, viktige relasjoner og kjærlighet til en forelder som gradvis forsvinner. 

Samlet større forståelse

Vi er alle forskjellige, både personer som får demens og de pårørende, derfor vil alles historier, reaksjoner og opplevelser også variere. Samlet kan podkasten Tid til å være ung gi en større forståelse for hvordan det er å oppleve at en forelder får demens, og gi et unikt innblikk i en annerledes ungdomstid. 

Podkasten Tid til å være ung er produsert av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens Demensplan 2025.

Les mer om Demensplan 2025

KONTAKT

Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på Tid til å være ung? 

  • Demenslinjen: 23 12 00 40
  • Mental helses hjelpetelefon: 116 123 
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Les mer om :