Podkast om eldres psykiske helse får god omtale - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Podkast om eldres psykiske helse får god omtale

Nylig kom podkastserien Eldre & Psyken med tre nye episoder, i tillegg til de seks som allerede er ute. I sommernummeret av Helsefagarbeideren gir anmelderen gode skussmål for å ta opp temaer som depresjon, demens og delirium hos eldre.

Anmelder er hjelpepleier Cecilie Lian Larsen, som jobber i hjemmesykepleien i Farsund. Hun har flere videreutdanninger, blant annet Demensomsorg og alderspsykiatri ved Fagskolen aldring og helse.

Om podkasten:

«I podkasten Eldre & psyken fra Aldring og helse settes det søkelys på psyken til eldre, hvilke tap og opplevelser de har i møte med alderdommen.»

Hva tar den opp?

«Podkasten belyser sentrale temaer knyttet til eldre sin fysiske og psykiske helse, depresjon, demens, psykose, rus, ensomhet, delirium og angst. Hva kan helsepersonell og andre gjøre, for at eldre med psykiske lidelser skal få det best mulig?»

Anmeldelse av podkasten Eldre & Psyken i Helsefagarbeideren. Faksimile
Faksimile fra Helsefagarbeideren.

Om tap og psykiske lidelser:

«Tap er en viktig årsak til psykiske lidelser hos eldre. Ofte ses tap av funksjoner, jobb, ektefelle eller nære relasjoner som en normal del av alderdommen og det kan være vanskelig å fange opp depresjoner i forbindelse med dette.»

Om hverdagen som helsefagarbeider:

«I en travel hverdag er det lettere å behandle de fysiske symptomene og overse de psykiske symptomene.»

Om hvordan podkasten kommuniserer:

«Podkastserien er lærerik og informativ. Språket er lett forståelig, så selv de uten erfaring i helsevesenet kan høre på podkasten og ha utbytte av den.»

En oppfordring til helsefagarbeidere og andre interesserte: 

«Lytt til Podkasten Eldre & psyken fra Aldring og helse, og få gode råd og lærerik informasjon.»

Hele anmeldelsen av podkasten leser du i Helsefagarbeideren (pdf)

Logo podkast Eldre og psyken. Grafisk element
Podkastserie: Ni episoder om ulike aspekter ved psykisk helse og det å bli eldre.

Med podkasten Eldre & Psyken vil Aldring og helse kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen. Du møter eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Sammen med noen av landets fremste eksperter på feltet gi de lytterne økt innsikt i psykiske lidelser hos eldre.

Hør alle episodene i Eldre & Psyken her