Personsentrert ledelse i praksis i demensomsorgen - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Personsentrert ledelse i praksis i demensomsorgen

Personsentrert omsorg er i dag anbefalt i retningslinjer for demens i mange land, også i den den nye nasjonale faglige retningslinjen om demens.