Personsentrert ledelse – fra visjon til praksis - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Personsentrert ledelse – fra visjon til praksis

En revidert og utvidet utgave av VIPS-manualen for ledere er publisert i høst. Ledere som ønsker å implementere personsentrert omsorg ved bruk av VIPS praksismodell finner her mange gode og praktiske råd.

VIPS-manualen for ledere er utviklet for ledere i helse- og omsorgstjenesten som ønsker å implementere VIPS praksismodell (VPM) i sin enhet eller virksomhet. 

– Det er så vidt vi vet få modeller i tillegg til VPM som tilbyr regelmessige  kurs og som blir brukt i hele Norge. I VIPS praksismodell er personalet med og gjør personsentrert omsorg-filosofien om til praktisk virkelighet, sier fagkonsulentene Janne Røsvik og Marit Mjørud, begge Aldring og helse. 

Råd for personsentrert ledelse

Den nye manualen gir råd om implementering og gir praktiske råd til ledere om personsentrert ledelse.

– Vi har tatt med de erfaringene vi har samlet fra praksis gjennom flere år, fra hjemmetjenester og  institusjoner som bruker modellen. 

– VIPS er et akronym for hovedelementene i omsorgsfilosofien til den britiske sosialpsykologen Tom Kitwood, forteller fagkonsulentene videre:

VIPS praksismodell anvender VIPS-rammeverket for å implementere personsentrert omsorg. 

V står for verdier, I for individuell omsorg, P for perspektivet til personen med demens og S for sosialt støttende miljø. Strukturert teamarbeid, opplæring, veiledning og støttende ledelse brukes i fagmøtene for å utvikle en personsentrert omsorgskultur. 

Ledere og ansatte som ønsker å vite mer om VIPS praksismodell oppfordres til å ta kontakt.

Les mer om VIPS praksismodell