Ny Psyk-IT i dag: Personer med utviklingshemning – om foreldrenes tanker og bekymringer

Dagens episode i foredragsserien Psyk-IT handler om foreldrene til aldrende barn med utviklingshemning, og deres ønsker og bekymringer for framtida. Fagkonsulent Lene Kristiansen beskriver blant annet foreldrenes tanker om den "doble aldringen", både de og barna blir eldre.

Til foreldrenes hovedbekymring hører temaet døden – og hvordan deres sønn eller datter med utviklingshemning vil få det når de selv går bort.

Andre temaer er barnets økonomi, om helse- og omsorgstjenestene de tilbys er gode nok og om boforholdene holder mål.

Ønsker om deltakelse og inkludering går igjen. Foreldrene har også behov for planlegging av barnas framtid.

Blant sitatene som dagens Psyk-IT-foredragsholder, fagkonsulent Lene Kristiansen, Aldring og helse, viser til er: “Hvem skal ta seg av min sønn eller datter når jeg ikke orker mer?” “Jeg må aldri finne på å dø”.

– Felles for mange er bekymringer rundt “den doble aldringen”. Både de selv og barna blir jo eldre.

Lene Kristiansen
Foredragsholder Lene Kristiansen, fagkonsulent Lene Kristiansen, Aldring og helse.

Se presentasjonen Personer med utviklingshemming – eldre foreldres beskrivelser.