Pårørendeskoler og samtalegrupper i koronatider: Søk om tilskuddsmidler for 2021

Satsingen på opplæring av pårørende blir videreført i Demensplan 2025, og det er nå åpnet opp for å søke tilskuddsmidler til drift av tilbud i 2021.

– Når koronasituasjonen setter begrensninger for fysiske samlinger, åpner Helsedirektoratet opp for at pårørendeskoler og samtalegrupper kan arrangeres digitalt, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt ved Aldring og helse. 

I fjor ble en del av de planlagte pårørendeskolene og samtalegruppene rundt om i landet avlyst, eller satt på vent på grunn av nasjonale og lokale smitteverntiltak. 

– Flere kommuner som hadde gjennomført deler av tilbudet fysisk tok i bruk kreative løsninger for å fullføre, som å følge opp pårørende på telefon eller med nettbasert kommunikasjon. Det er imponerende at så mange som 42 % av kommunene gjennomførte totalt 241 tilbud i 2020, sier Hotvedt.

Aldring og helse har utarbeidet en kort veileder med tips om hvordan pårørendeskole og samtalegruppe kan arrangeres digitalt innenfor kriteriene for tilskuddsordningen. 

– Erfaringer viser at koronasituasjonen er ekstra krevende for pårørende til personer med demens. Behovet for informasjon og støtte fra andre kan derfor være spesielt verdifullt i den tiden vi er i nå, sier Hotvedt.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper. 

Her finner du kriterier, søknadsskjemaer, rapportskjemaer m.m. samt veiledningsmateriell og ressurser som håndbok, filmer, e-læringskurs og informasjonsmateriell til bruk i arbeidet