Parkinsonistiske tegn og balanse ved Alzheimers sykdom - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Parkinsonistiske tegn og balanse ved Alzheimers sykdom

Gange og balanse svekkes allerede i tidlig fase av Alzheimers demens. For å kunne forstå hvorfor dette skjer er det nyttig å se på hvilke underliggende faktorer som har betydning for gangfunksjon og balanse hos personer med Alzheimer demens.