Psyk-IT: Omsorg i livets slutt for personer med demens

En ny episode av Aldring og helses nettforedragsserie Psyk-IT lanseres med innhold som nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av personer med demens og forhåndssamtaler.

Foredragsholder er Bettina Husebø, MD, phd, professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Senter for alders- og sykehjemsmedisin og Bergen kommune, og temaet er: Omsorg i livets slutt.

Bettina Husebø presenterer blant annet nasjonale retningslinjer for lindrende behandling av personer med demens, forhåndssamtaler samt medisinsk vurdering og behandling av smerter hos døende.

Se Bettina Husebøs presentasjon her


Du finner alle tidligere episoder av Psyk-IT på denne siden.