Ny episode av Psyk–IT om søvn og søvnvansker - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny episode av Psyk–IT om søvn og søvnvansker

Søvnvansker er et stort problem for mange voksne og eldre. – Det er samtidig få som får den beste hjelpen mot søvnproblemer, sier Håvard Kallestad, psykologspesialist og forsker ved St. Olavs Hospital og NTNU. I dagens psyk-IT-foredrag ser han også på på en mulig sammenheng mellom søvnvansker og psykisk helse.

Årlig forskrives det sovemedisiner til over 500 000 nordmenn, og hyppigheten av sovemedisinbruk øker med alderen. I dagens episode av foredragsserien Psyk-IT forteller Håvard Kallestad at ikke alle søvnløse får den beste hjelpen.

Lær mer om søvn og søvnvansker

Lær mer om søvn og hva du kan gjøre ved søvnvansker i dagens episode av foredragsserien Psyk-IT.

Ti prosent har kroniske søvnvansker

I dagspressen kan man ofte se rapportert at en av tre sliter med søvn. 


– Når vi går inn og gjennomfører diagnoseintervju viser det seg at de som har store søvnvansker utgjør litt under ti prosent av den voksne befolkningen. Mange sier heller ikke fra til legen eller andre, så det kan være mørketall, sier Håvard Kallestad. 

Han anser søvnhygienerådene man finner i dagspressen som gode og velmente, spesielt for den generelle befolkningen.


– Men dersom en først har fått kroniske søvnvansker, virker det som om disse rådene ikke alene er tilstrekkelig. Dårlig søvn koster oss mye. Det får konsekvenser. Når det går ut over hvor godt du fungerer på dagtid, er det et problem du kanskje bør gjøre noe med, sier psykologspesialisten.

Lytt til Psyk-IT som podkast