Økning i sykdomsbyrden for Alzheimers sykdom og annen demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Økning i sykdomsbyrden for Alzheimers sykdom og annen demens

Alzheimers sykdom og annen demens er av de få sykdommene som har økt sykdomsbyrden for folk siden 1990. Det viser Folkehelseinstituttets sykdomsbyrderapport som ble lansert 10. mars.