Nytt utredningsverktøy for Lewylegemedemens er klart til bruk: Nå trengs pasienter til utvikling av en medisin mot sykdommen

– Nå kan vi endelig oppdage og behandle Lewylegemedemens med et nytt utredningsverktøy, som vi har oversatt og tilpasset til norske forhold. Vi oppfordrer samtidig pasienter til å delta i vår studie, for å finne fram til en god behandling av Lewylegemedemens, sier overlege og forsker, Arvid Rongve, ved Helse Fonna.

Lewylegemedemens er en samlebetegnelse for Demens med Lewylegemer og Parkinsons sykdom med demens. Det er den nest vanligste formen for demens i Norge, men er ikke så allment kjent her i landet.

Lewylegemedemens blir underdiagnostisert og feildiagnostisert

– Mange av legene i landet har ikke «Lewylegeme-brillene» på, så de går glipp av en god del diagnoser, sier Rongve.

Denne demenstypen gir karakteristiske symptomer som kognitiv svikt, synshallusinasjoner, søvnproblemer og parkinsonliknende trekk som skjelvinger og trege bevegelser.

Det finnes ingen behandling som kan bremse utviklingen av sykdommen eller kurere den.

Kvinnelig lege utreder eldre kvinne for demens på legekontor.
Med det nye utredningsverktøyet vil det bli stilt flere Lewylegemedemens-diagnoser. Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

Samarbeid mellom flere fagmiljøer om Lewylegemedemens

Rongve er trygg på at det med det nye utredningsverktøyet vil bli stilt flere Lewylegemedemens-diagnoser. Her finner du det nye utredningsverktøyet.

– Det blir viktigere og viktigere å ikke bare si at personen har demens, men også hvilken type demens det er snakk om. Det handler om at det vil komme flere nye behandlinger framover. Mange med Lewylegemedemens har også veldig lav toleranse for medisiner mot for eksempel psykose. De kan få alvorlige bivirkninger av disse medisinene, som mange dessverre blir utsatt for uten å få diagnosen først, sier han.

Det er Helse Fonna og SESAM, som har vært toneangivende for samarbeidet om å oversette og tilpasse et eget utredningsverktøy for Lewylegemedemens og demensformer relatert til dette.

– Dette har vært et flott samarbeid, nå er vi glade for å få spredt det glade budskap om at dette verktøyet er gratis og tilgjengelig for bruk fra våre nettsider, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Mann foran vegg. Foto.
Fornøyd forskningssjef: Geir Selbæk. Foto: Martin Lundsvoll.

Kan hostemedisin kurere demens?

Samtidig søkes det nå etter personer mellom 50-85 år, som er i en tidlig fase eller med milde symptomer på demens eller kognitiv svikt, som skyldes Lewylegemesykdom.

Ofte behandler man symptomer på Lewylegemedemens, og ikke diagnosen, kan Rongve fortelle.

– Vi vil undersøke om ambroksol, som blir brukt som hostemedisin i andre land, kan ha effekt mot en sentral sykdomsmekanisme ved lewylegemedemens. Ambroksol er vurdert som trygt å bruke. Studien foregår over hele landet, forteller Rongve.

Han oppfordrer pasienter med Lewylegemedemens i en tidlig fase eller med milde symptomer til å melde seg på.

Her finner du det nye utredningsverktøyet for Lewylegemedemens