Nytt opplæringshefte om lindrende omsorg - Aldring og helse

Nytt opplæringshefte om lindrende omsorg

Nå foreligger et nytt opplæringshefte for ansatte som jobber med mennesker med utviklingshemning. Det vil i løpet av høsten 2018 bli utviklet og digitalisert til et nytt e-læringsprogram.

Opplæringsheftet omhandler alt fra faktakunnskap om helsetilstand- og sykdomsrisiko hos voksne og eldre personer med utviklingshemning, lover og rettigheter, etikk, lindrende omsorg og behandling , symptomer og smertelindring, palliativ plan, dødsøyeblikket og oppføling etter dødsfall og mye mer. Hvert kapittel avsluttes med spørsmål – og refleksjonsoppgaver. 

Aldring og helse har deltatt i prosjektgruppen «Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming». Prosjektet har vært ledet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og Hamar kommune. 

Heftet vil bil brukt i opplæringen på Fagskolen Utviklingshemning og aldring, og vil også bli integrert i Mitt livs ABC.

Du finner heftet her