Nytt intervju i Årringer-serien: Jorun (74): Liten dame med stort hjerte

– Jeg har egentlig sånn klisterhjerne, men så har jeg fått denne Alzheimer-sykdommen. Nå husker jeg ikke hva jeg gjorde i går. Jeg må ha huskelapper overalt, forteller Jorun Valeur Bekkby (74).

Østkantjenta Jorun har fått St. Halvards medalje blant annet for sin store innsats for byggingen av Operaen i Bjørvika.

I mai flyttet hun til Dronning Ingrids Hage på Tøyen i Oslo. Et botilbud for personer med demens i en hagebyform – hvor livet kan leves så normalt som mulig i hjemlige og trygge omgivelser.

Historien om Jorun og hennes tanker om hva et godt liv for personer med demens kan være, kan du lese om i dette intervjuet i Årringer-serien.

Et samarbeidsprosjekt

Intervjuserien Årringer er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for aldring og helse og Stiftelsen Verdighetsenteret – omsorg for gamle

Til daglig jobber vi med å heve kompetansen innenfor aldring og eldreomsorg. Vi har faglig tyngde på hver våre spesialiserte felt. I dette samarbeidet samles vi om et felles mål – å styrke interessen for og kunnskapen om eldres liv, helse, aldring og livets siste fase. Gjennom vårt samarbeid ønsker vi å spre informasjon om gamle menneskers mangfold til nye mågrupper.