Nytt e-læringskurs i palliativ behandling av eldre og alvorlig syke med covid-19

Et nytt e-læringskurs skal gi helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester kompetanse i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19, som behandles i kommunene.

Eldre og mennesker med underliggende sykdommer er spesielt utsatt for å bli alvorlig syke av covid-19. Kommuner som har hatt utbrudd, melder om svingende og dramatiske sykdomsforløp. Samtidig har det manglet opplæring i covid-19-spesifikk palliasjon for helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Praktisk opplæring for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester

Det nye e-læringskurset gir opplæring i symptomstøttende behandling i en fase hvor pasienten klarer seg bra og kanskje blir frisk igjen. Det inkluderer også opplæring i kliniske observasjoner, slik at helsepersonell raskt kan identifisere forverring, og til slutt omhandler kurset palliativ pleie, omsorg og behandling i livets sluttfase når pasienten blir svært syk.

Kurset retter seg spesielt mot kommunale helse- og omsorgstjenester, og ansatte der som trenger kompetanseheving innenfor palliativ omsorg, pleie og behandling ved covid-19. Kurset vil også være interessant for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

E-læringskurset består av seks moduler og tar 2-3 timer å gjennomføre. Det er gratis og åpent for alle. For å gjennomføre kurset trengs kun PC eller iPad med internettilkobling. 

Det er Nasjonalt senter for aldring og helse, som på oppdrag for Helsedirektoratet har, utviklet e-læringskurset i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19, som bor hjemme eller på sykehjem.

– Helsedirektoratet er glad for at Nasjonalt senter for aldring og helse har arbeidet raskt og godt i utviklingen av kurset, og håper kurset kan bidra til kompetanseheving hos helsepersonellet som behandler og gir omsorg og pleie til sårbare pasienter i en kritisk fase i livet, sier Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Her finner du kurset