Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

E-læring

Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Formålet med kurset er å øke kompetansen i palliasjon og covid-19 hos deg som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset skal bidra til at du, sammen med annet helsepersonell, kan gi lindrende omsorg, pleie og behandling av høy kvalitet til covid-19-syke der du jobber. 

Gå til kurset*

* Krevet innlogging via IDporten for utstedelse av kursbevis.

Kursets overordnede læringsmål

Etter å ha gjennomgått kurset skal du

  • ha oppdaterte kunnskaper om palliativ omsorg, pleie og behandling til personer med covid-19 som mottar kommunale helse-og omsorgstjenester
  • kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre palliativ pleie og behandling av høy kvalitet til personer med covid-19 som kommunale helse-og omsorgstjenester
  • ha innsikt i de særlige utfordringene det medfører å skulle gi palliativ omsorg og behandling til pasienter og deres pårørende, og samtidig ivareta de nødvendige smittevernrutinene ved covid-19
  • kjenne igjen etiske utfordringer og dilemmaer i palliativ behandling, omsorg og pleie av covid-19-pasienter, og kunne foreta gode faglige prioriteringer og valg
  • kjenner til kilder, nettsider og andre ressurser av høy faglig kvalitet for videre fordypning i kursets temaer

Målgruppe

Helsefagarbeidere, sykepleiere og leger som jobber i kommunehelsetjenesten.

Kurset er utarbeidet av Nasjonalt senter for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Læringsform

E-læring

Fagområder

Covid-19, Fysisk helse

Kompetanse

Kompetansebevis

Pris

Gratis

Andre tilbud innen området "Digital læring"

Fant ingen kurs med valgte filter