Ny utdanningsmodul fra Fagskolen Aldring og helse: Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Selvhjelpstiltak, fysisk aktivitet og sosial aktivitet kan hjelpe, men først må depresjonen oppdages. Den nye utdanningsmodulen for helsefagarbeidere vil gi kunnskap som de kan bruke i møte med eldre personer med depresjon og deres pårørende.

– Behovet for dette utdanningstilbudet kom frem i samtale med ansatte ved Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune, sier Signe Baksaas Gjelstad, rektor ved Fagskolen Aldring og helse. Samtalen skjedde under et møte i Vitality-prosjektet. Her legges det stor vekt på hverdagsmestring. Vitality er et stort samarbeidsprosjekt om skrøpelighet hos eldre, og navnet Vitality kan oversettes til det å ha livsglede, livskraft eller å være levedyktig. I prosjektet ble det lagt merke til noen hull i kartleggingen av depresjon og et behov for mer kunnskap.

Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon ble utviklet for å kunne heve kompetansen der ute raskt og effektivt, sier Gjelstad. Det er Fagskolen som har utarbeidet den nye utdanningsmodulen i hverdagsmestring for eldre personer med depresjon. Hun forteller at Vitality-prosjektet spilte en viktig rolle i utviklingen av kurset.

Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon er det første korte utdanningstilbudet fra Fagskolen Aldring og helse. Det blir en målestokk for flere fremtidige korte utdanningsløp innen eldrehelse. Gjelstad forteller ivrig om kommunenes engasjement i utviklingen av modulen. De var særlig opptatt av dette med fysisk aktivitet og potensialet som ligger i å bruke dette i behandling av depresjon. Lederne i institusjons- og hjemmebaserte tjenester i Larvik kommune er klare på at denne utdanningen er viktig.

– I tillegg var de opptatt av at studentene settes i stand til å dele den nye kunnskapen sin videre ved arbeidsplassene sine, fortsetter Gjelstad. Hun legger til at en tidligere student har deltatt aktivt i utviklingen av den nye utdanningsmodulen, for å sikre at studiet treffer best mulig på behovet til den ønskede stundentgruppen.

Sentrale temaer i studiet inkluderer

  • Hva kjennetegner depresjon hos eldre personer?
  • Personens livshistorie og mestringsstrategier 
  • Hverdagens gjøremål som miljøbehandling
  • Fysisk aktivitet og trening som miljøbehandling
  • Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og samarbeidspartnere

Rekrutteringen av studenter er i gang. Det tilbys 20 plasser, søk her.