Ny Psyk-IT: Psykologisk behandling av depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny Psyk-IT: Psykologisk behandling av depresjon hos eldre

– Det er ingen tvil om at flere eldre med depresjon bør tilbys psykologisk behandling, sier psykolog Jørgen Wagle i det nye Psyk-IT-foredraget.

– Hvis jeg skal ha en overordnet målsetning med denne presentasjonen, så må det være å stimulere flere av oss helsepersonell til å lære seg psykologiske behandlingsmetoder. Det er det behov for, sier Wagle.

Han snakker i denne Psyk-IT forelesningen om forekomst av depresjon hos eldre, effekt av psykologisk behandling hos denne gruppen samt aktuelle psykologiske behandlingsformer.

Problemløsningsterapi (PLT) er en av behandlingene som trekkes frem. Denne kan utøves av alt helsepersonell under forutsetning av at de har tilegnet seg kompetanse i metoden. Relevant e-læring og annet materiell finnes fritt tilgjengelig på www.depresjonhoseldre.no

Se foredraget med psykolog Jørgen Wagle om psykologisk behandling av depresjon hos eldre og alle tidligere foredrag i Psyk-IT-serien her.