Ny Psyk–IT: Kost og psykisk helse hos eldre

Overlege ved Alderspsykiatrisk seksjon, UNN og førsteamanuensis ved UiT, Ole Kristian Grønli, snakker i dette Psyk–IT-foredraget om kost og psykiske lidelser hos eldre.

Ole Kristian Grønli gir en innføring i forskning som finnes på sammenhengen mellom ulike kostfaktorer og psykiske lidelser og sammenhengen mellom kosthold og psykiske lidelser hos eldre.

Avslutningsvis oppsummerer han og forteller i hvilken grad denne kunnskapen bør påvirke praksisfeltet. 

Se foredraget om kost og psykisk helse hos eldre her:

Se presentasjonen til foredraget her.