Ny Psyk-IT: Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny Psyk-IT: Hvorfor har personer med Downs syndrom høy risiko for Alzheimers sykdom?

Det vil Ingrid Tøndel Medbøen belyse i dagens episode av foredragsserien Psyk-IT.

Ingrid Tøndel Medbøen er fagkonsulent og phd-student ved Aldring og helse. Doktorgradsarbeidet hennes inngår i den norske Downs syndrom- og demensstudien, et nasjonalt og tverrfaglig forskningsprosjekt.

I denne Psyk-it-episoden tar hun for seg risikoen personer med Downs syndrom har for tidlig-debuterende demens av Alzheimers type.

Se dagens Psyk-IT-foredrag her.

Laast ned Ingrid Tøndel Medbøens presentasjon her.

– Personer med Downs syndrom er genetisk predisponert for å utvikle de klassiske sykdomsforandringene som kjennetegner Alzheimers sykdom og har en svært høy risiko for å utvikle demens, forteller hun. 

– De har en svært høy risiko for å utvikle de klassiske sykdomsforandringene som kjennetegner Alzheimers sykdom og har en svært høy risiko for å utvikle demens. Forekomsten øker med alderen på en mer uttalt måte, og i en mye tidligere alder, enn i befolkningen generelt og andre grupper av personer med utviklingshemming, utdyper Medbøen,