Ny Psyk-IT: Hvorfor er mening i livet et viktig tema på sykehjem?

– Opplevelsen av mening i livet har stor betydning for livskvalitet og velvære, sier Silje Mathea Nylund, i sitt foredrag i denne månedens Psyk-it. Hun mener dette også gjelder for personer med demens eller annen form for kognitiv svekkelse.

– Selv om beboerne opplevde svekkede kognitive funksjoner, var det tydelig at de fortsatt var i stand til å erfare mening i livet, sier Silje Mathea Nylund i foredraget.

Nylund er psykolog og stipendiat ved Forskningssenteret for Eksistensiell helse ved Sykehuset Innlandet. Foredraget hennes er bygget på en ny studie som undersøker opplevelsen av mening i livet for sykehjemsbeboere på langtidsplass.

Mindre deprimerte, mer tilfredse med tilværelsen

Voksne med demens som føler de har en mening med livet er mindre deprimerte og generelt mer tilfredse med tilværelsen.

– Dette utfordrer ofte stereotypien om personer med demens som utelukkende syke og uten evne til å erfare mening og glede, sier hun.

Hun påpeker at mening i livet er noe vi alle trenger. Det er et grunnleggende behov.

Forskjellen på mening i livet og mening med livet

– Mening i livet er en ofte ubevisst vurdering av at livet mitt henger sammen, at jeg føler meg betydningsfull, forklarer Nylund.

– At jeg har måter å orientere meg på i tilværelsen, og at jeg kjenner tilhørighet til de store og små sammenhengene jeg er en del av, fortsetter hun.

– Mening med livet dreier seg i stor grad om et universelt perspektiv som vi reflekterer og tenker over, sier hun

Hun forklarer at det skiller seg fra Mening i livet. Dettehandler mer konkret om opplevelsen av at livet er meningsfylt, eller frustrerende, tomt og uten mening.

– Det handler også om hva en føler gir mening, sier hun.

Tilhørighet og nære relasjoner er det viktigste

I studien la beboerne vekt på tilhørighet som det viktigste for å føle mening i livet.

– I en psykologisk sammenheng er tilhørighet definert som et sterkt ønske om å danne og opprettholde varige, nære relasjoner med andre, forteller Nylund.

Dette kan være familie, venner eller andre mennesker.

– I tillegg var opplevelsen av mening knyttet til det å oppleve livet i nuet, selv om det innebar utfordringer, sier hun.

Beboerne beskrev også at det var viktig å bli sett og anerkjent som den personen de var. Dette inkluderte anerkjennelse av deres verdier, interesser og tidligere livserfaringer.

– En av beboerne uttalte: ‘Det å føle tilhørighet er så viktig, jeg har alltid hatt mennesker rundt meg, og det gir meg glede.’ En annen sa: ‘Jeg har alltid likt å hjelpe andre, og det gir meg mening.’, forteller Nylund.

Snakk med beboere med demens om mening i livet

Helsepersonell sitter og snakker med eldre kvinne.
Det er viktig med åpne samtaler om hva som er viktig for å føle mening i livet. Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll.

– Å åpne for samtaler om mening i livet kan bidra til å kartlegge hva som er viktig for den enkelte, og hvordan omsorgen kan tilpasses, forteller Nylund.

Hun påpeker at det er viktig å være oppmerksom på at hva som oppfattes som meningsfulle opplevelser og relasjoner, kan variere mye fra person til person.

Nylund mener også det er viktig at man virkelig lytter og er tilstede i samtalen. Dette gjelder også der man har å gjøre med personer i senere stadier av demenssykdommen.

– Å lytte til deres opplevelser og anerkjenne deres verdier kan være med på å skape trygghet og tilhørighet, forklarer hun.

Generelle råd for å oppnå den gode samtalen

Kommunikasjon kan være en utfordring, særlig når det kommer til personer lenger ut i et demensforløp. Her er noen av Nylunds generelle råd til hvordan man kan sikre den gode samtalen.

  1. Skap en rolig atmosfære: Dette kan bidra til å skape trygghet og gjøre det lettere for personen å uttrykke seg.
  2. Bruk enkle ord og setninger: Enkel kommunikasjon kan være lettere å forstå.
  3. Vær tålmodig og gi god tid: Personen kan trenge ekstra tid for å formulere seg eller forstå det du sier.
  4. Bruk kroppsspråk og mimikk: Dette kan støtte opp om den verbale kommunikasjonen.
  5. Lytt aktivt: Vis interesse og respekt for det personen prøver å formidle.
  6. Still åpne spørsmål: Dette kan gi rom for å dele tanker og opplevelser.
  7. Ta hensyn til non-verbale signaler: Personens kroppsspråk kan gi verdifull informasjon om følelser og behov.
  8. Vær fleksibel: Tilpass kommunikasjonen etter personens preferanser og behov.

– Det å jobbe med mening i livet handler om å skape rom for individuelle uttrykk og opplevelser, sier Nylund.

For henne handler det om å tilpasse omsorgen slik at den blir meningsfull for den enkelte.

Se hele foredraget til Nylund på Psyk-IT sidene våre.

Hva er Eksistensiell omsorg?

Eksistensiell kontakt og omsorg handler om å være oppmerksom på personens eksistensielle spørsmål, behov og ressurser, og lytte til den meningen det har i personens liv. Det handler om aspekter som tro, opplevelse av verdighet, håp, tilknytning, åndelighet, følelser, tanker og opplevelser – og mening i livet.