Ny Psyk-IT: Hvordan påvirker aldring hjernen og vår psykiske helse?

Velfungerende nettverk i hjernen er nødvendig for at vi skal fungere godt psykisk. Vi har alle hørt om at hukommelsen og andre funksjoner kan svekkes med alderen, men hvordan påvirker aldringsprosessen i hjernen vår psykiske helse?

– Aldring svekker nettverkene i hjernen og øker med det risikoen for psykisk sykdom, forteller Torfinn Lødøen Gaarden i denne månedens utgave av Psyk-IT. Gaarden er spesialist i psykiatri ved Diakonhjemmet sykehus.

Hjernens modning og aldring

Gaarden forklarer modningen av hjernen som veien til å håndtere mer og mer komplekse oppgaver. Vår evne til logisk og abstrakt tenkning utvikles, og vi får en moden forståelse av oss selv og omverdenen. Vi blir flinkere til å identifisere problemer, finne og planlegge hvordan de kan løses, og handle deretter. Et annet eksempel er det å identifisere, forstå og håndtere egne følelser.

– Fra man er 25 til man er 60 til 65 er hjernens funksjon veldig stabil, men etter det er mer sårbart for at noe går galt, forklarer han.

Kognitiv svikt handler om mer enn dårligere hukommelse

– Når en snakker om kognitiv svikt er det ofte om snakk om at hukommelse og tillærte ferdigheter svekkes, sier Gaarden.

Han mener at dette helt klart er viktige funksjoner, men at de likevel kanskje er litt overvurdert sammenlignet med betydningen av kognitiv kontroll og emosjonell regulering.

– Her er det viktig å legge til at det er store individuelle forskjeller og livsstil har stor påvirkning, sier han.

Livsstilsfaktorer som alkoholbruk, røyking og fysisk aktivitet påvirker aldring av hjernen i vesentlig grad. Det samme gjør immunforsvaret. Om immunsystemet er overaktivt eller passe aktivt har mye å si for hjernens funksjon, forteller Gaarden.

– Vi ser at immuncellene er veldig viktige for vedlikehold av nevronene våre, men en overaktivitet kan føre til at de skades, sier Gaarden.

Han forteller at immuncellene er med på å rense opp i avfallsstoffer nevronene danner når de jobber. Hvis det blir for mye av disse avfallsstoffene kan de være giftige og skade hjernen.

Hjernen vaskes når vi sover

– De siste årene har vi blitt klar over at det er et lymfesystem som vasker hjernen vår hver natt, sier Gaarden.

Hele sentralnervesystemet er omgitt av en væske som hovedsakelig består av vann med små mengder sukker og salter i tillegg til spor av protein. Denne væsken kalles cerebrospinalvæske.

– Hver natt setter lymfesystemet i hjernen i gang og cerebrospinalvæske skylles gjennom hjernen og dreneres ut i lymfekarene på halsen, sier han.

Dette er ifølge Gaarden en del av det som gjør at vi føler oss uthvilte og opplagte neste morgen.

– Når vi blir eldre har immunsystemet vårt en tendens til å bli mindre presist, forteller han.

Da kan vi få en del avfallsstoffer som kan gjøre skade.

Forskjellige områder i hjernen knyttes til forskjellige psykiske lidelser

Gaarden forteller om en del av hjernen ved navn Insula. Den har i oppgave å samle trådene fra sansing, følelser og tanker. Fra dette skaper den en opplevelse av at alt henger sammen.

­– Insula er sentral i det å få en opplevelse av selvet, at jeg er jeg, og at jeg er adskilt fra omverdenen, sier Gaarden.

Når denne delen av hjernen fungerer dårlig, kan det resultere i svekket eierskap til egne tanker og følelser.

– Svekket funksjon ved Insula er typisk ved alvorlig psykose, forteller Gaarden.

En annen del av hjernen, ved navn dorsolateral prefronfal kortex, er sentral hva angår evnen til å gå fra abstrakt tenking til konkret handling.

– En svekkelse i dette området er typisk sammenfallende med tankeforstyrrelser, vrangforestillinger og funksjonsfall, forklarer Gaarden.

Han forteller at det ved schizofreni er det vanlig å se redusert aktivitet i nervecellene i dette område. Da ser man også færre forbindelser i dette området.

Når nervenettverkene i hjernen blir svekket med alderen, kan det med andre ord gå direkte utover vår psykiske helse.

Første tegn på svekkelse i hjernen

– En psykisk lidelse kan skyldes at vi midlertidig har en dårligere funksjon i hjernen enn vanlig, sier Gaarden.

Dette kan for eksempel skyldes at en er utsatt for en uvanlig tung belastning. Normalt sett vil da den psykiske lidelsen bedres når man kommer gjennom denne belastningen.

– Hos eldre kan belastningen man tåler være redusert, og noe som normalt sett ikke ville skape problemer kan utløse psykiske plager eller sykdom, forteller han.

En psykisk lidelse kan også være første tegn på en svekkelse i hjernen.

– Men for å finne ut av om det er nevrodegenerasjon som er årsaken må man ofte først behandle den akutte fasen av sykdommen, forklarer Gaarden.

Foredraget er tilgjengelig i videoformat på våre Psyk-IT sider, eller som podcast hos blant annet Apple, Spotify eller Acast.