Ny Psyk-IT: Forebygging av fall hos skrøpelige eldre

Nærmere 700 000 dør hvert år på verdensbasis som følge av et fall. Det er mer enn en person hvert minutt. Og fall er en ledende årsak til tap av selvstendighet, uførhet og for tidlig død blant eldre.

Forsker og fagkonsulent i Aldring og helse Karen Sverdrup, gir i denne forelesningen en kort innføring i hvem de eldre er, skrøpelighet og fall. Videre snakker hun om forebygging av fall med hovedvekt på trening.  

Se foredraget med fagkonsulent Karen Sverdrup om forebygging av fall hos skrøpelige eldre og alle tidligere foredrag i Psyk-IT-serien her.