Ny lærebok i alderspsykiatri staker ut kursen

Redaktør Knut Engedal har lang fartstid innenfor alderspsykiatrien, og har vært en sentral drivkraft for læreboka mange har ventet på. Medredaktør Marit Tveito og flere av de aller flinkeste fagfolkene i Norge har bidratt, og læreboka setter kursen mot nye horisonter innen alderspsykiatrien.

Lærebok Alderspsykiatri
Ny lærebok setter status for alderspsykiatrien