Nestor innen alderspsykiatri og demens jubilerer

Nestor innen alderspsykiatri og demens jubilerer

Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fyller i dag 70 år. Han er en markant skikkelse innenfor norsk og internasjonal forskning på eldre.
29.03.2016