Norske poliopasienters opphold i Danmark, Sverige og Norge i 1930-, 1940- og 1950-årene