Norske poliopasienters opphold i Danmark, Sverige og Norge i 1930-, 1940- og 1950-årene - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Norske poliopasienters opphold i Danmark, Sverige og Norge i 1930-, 1940- og 1950-årene

Formål: Å ta vare på erindret og selvopplevd materiale om poliopasienters opplevelser og erfaringer fra kuropphold og behandling i Danmark, Sverige og Norge.