Høydepunkter fra Landskonferansen i alderspsykiatri - Nasjonalt senter for aldring og helse

Høydepunkter fra Landskonferansen i alderspsykiatri

Er tidlig og sent debuterende depresjon egentlig to ulike sykdommer? Overlege Nikias Siafarikas ved Akershus universitetssykehus luftet spørsmålet. Se video om dette og andre videoer fra Landskonferansen her.

Nikias Siafarikas er også phd-kandidat ved Alderspsykiatrisk avdeling.

– Det er en viss evidens for at det er en forskjell, sier han. Før han understreker at det foreløpig kun kan snakkes om assosiasjoner.

– Men hvis det viser seg å være forskjellige sykdommer, innebærer dette også ulik behandling – og svært varierende prognoser. Depresjon hos eldre kan for eksempel assosieres med Alzheimers sykdom. For eldre pasienter er det livsviktig å få svar på om de har en depresjon som kan behandles, eller er de i ferd med å utvikle demens, sier han.

Kan vi lete etter og finne psykiske lidelser i hjernen?

Hjerneforsker Per Brodal i samtale med fagsjef Marit Tveito i Aldring og helse på Landskonferansen i alderspsykiatri. Temaet er endringer i hjernen ved psykiske lidelser. Per Brodal er professor emeritus i anatomi ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

– Mange tilstander kan behandles

Det kan være mange årsaker til kognitiv svikt og alle trenger ikke å vare evig.

– Mange tilstander kan behandles. Derfor er det så viktig å finne rett behandling, sier psykologspesialist Siri Fartum, Alderspsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Sammen med Svetlana Tsarkova, psykologspesialist i nevropsykologi, Ahus, holder hun i dag foredraget Reversibel og irreversibel kognitiv svikt ved psykiske lidelser hos eldre på Landskonferansen i alderspsykiatri.

Høydepunkter fra første dag

I tillegg til lansering av nye episoder i podkasten Eldre & Psyken, så har dagen gitt oss innblikk i temaer som å arbeide som hjelper til mennesker med psykiske lidelser, sent debuterende personlighetsforstyrrelser hos eldre, erfaringer og utfordringer med bruk av VIPS som metode for personsentrert omsorg i alderspsykiatrien er gjennomført. 

Det har vært parallellsesjoner om 1) Legemidler og 2) Pasienter som utfordrer oss i alderspsykiatrien.

Se video ifm. parallellsesjon 1 om bruk av vanedannende legemidler og alkohol blant eldre med Jørgen Bramness

Her er noen bilder fra dag 1: